Наземният хазарт в България бе легализиран през 1993 година, като веднага след това Държавната комисия по хазарта започва да издава лицензи на операторите на наземни хазартни игри. С напредването на технологиите онлайн хазартът не подмина и нашата страна, като през 2008 година той беше узаконен. Едва през 2012 година обаче онлайн хазарта започна да се регулира. За да бъдат предпазени българските граждани от измамни доставчици на онлайн хазартни услуги нелицензираните онлайн оператори биват поместени в черен списък и блокирани от доставчиците на Интернет услуги.


Какви са законовите рамки, отнасящи се до хазарта в България?

Законът за хазарта от 2018 година позволява предлагането на хазартни услуги както за наземни заведения, така и за онлайн такива. Разбира се основното изискване, за да може дадена хазартна компания да предлага своите услуги е притежанието на лиценз, кореспондиращ с желанията на компанията.

Само „правоспособни лица“ на възраст, за които не са предвидени ограничения в Закона за хазарта или в други актове, могат да участват в подобен тип игри. Организирането на подобен тип дейност е забранено в обществени държавни и общински сгради и на земя, която им принадлежи. Също така е забранено извършването на хазартна дейност в обекти на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в които се намират структури на държавната администрация, независимо от вида и собствеността върху тях, в образователни, здравни и лечебни заведения, а също и в сгради, които са съсобственост, без предварително нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.

Изброените по-горе дейности са забранени за лица или сайтове, които нямат съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и действителното извършване на дейността по издаден лиценз, ако удостоверението за лиценз, издадено от председателя на държавната комисия за хазарт, не е получена. Играта е разрешена само за лица на пълнолетна възраст.Игри, влизащи в закона за хазарта

Законът за хазарта предвижда, че видовете хазартни игри, изчерпателно посочени в него, могат да се организират на територията на България. В списъка виждаме следните игри:

  • Лотарийни игри (включително традиционна лотария, дигитални лотарийни игри, тото, лото, бинго, кено и техните варианти);
  • Спортни залагания (включително залагания на коне и състезания с кучета);
  • Залагане на други случайни събития;
  • Залагания, свързани с познаването на факти (игри с умения);
  • Казино игри (включително рулетка, покер и други игри с карти).

Регулаторен орган

Основният надзорен и регулаторен орган е Държавната комисия по хазарта, която обикновено има правомощията да наблюдава дейностите, свързани с организирането и предлагането на онлайн и наземни игри. Органът също така след и и за дейностите на производителите, вносителите, дистрибуторите и поддръжката на предлаганите хазартни услуги от страна на различните компании, опериращи на територията на страната.

Законът за хазарта предвижда общи изисквания, приложими за всички хазартни игри. Това включва ясни правила за предлагани игри, изискване към оборудването на наземните места, предлагащи хазарт, работа с различни валути и максимални печалби, които могат да бъдат изплатени за един ден.


Правни изисквания

Лицензи за хазарт могат да бъдат издадени на български компании или компании, регистрирани в друга държава -членка на Европейския съюз.

За да се правят залози и изплащат печалби, трябва да има наличие на сметка в банка, лицензирана в България или на територията на друга държава-членка на ЕС или на Конфедерация Швейцария. Няма законово изискване, което да гласи че парите на компанията и парите на играчите трябва да бъдат разделени на две отделни сметки.

Ако кандидатът притежава лиценз за хазарт, издаден от компетентен орган в друга държава -членка на ЕС или Конфедерация Швейцария, при определени задължителни документи и условия за издаването на такъв лиценз може да се счита за вече одобрен в българската процедура за кандидатстване. Това значително улеснява много утвърдени компании, които биха искали да предложат своите услуги на българския пазар.

Процесът на лицензиране отнема между 2-3 месеца, освен ако Комисията по хазарта не поиска допълнителни документи или информация в подкрепа на заявлението. В този случай срокът за вземане на решение се удължава до подаването на такива документи.

Всеки компания, която е получила лиценз за опериране в страната трябва да има български представител, който да я представлява пред Комисията по хазарта. Лицензът за онлайн игри се издава за период от пет години.

Технически изисквания

Сървърът за игри и бази данни на кандидата за лиценз от Държавната комисия по хазарта може да се намира на територията на България или на територията на друга държава -членка на ЕС или на Швейцарската конфедерация. Единственото задължение в това отношение е, че кандидатът за лиценз трябва да има сървър на територията на България, на който се съхранява информация на всички направени залози и изплатени печалби, направени на територията на страната.

Това изискване не насочено главно към нуждите на Националната агенция по приходите, към която се подава информация в реално време за игралните сесии, залаганията и изплатените печалби към всеки играч. Софтуерът за хазарт, както и всяка нова версия на софтуера трябва да бъде одобрена от Комисията по хазарта.

Цитати

“Всяка битка е хазартна игра. И този, който бездейства, рискува не по-малко.”

Американски писател Джордж Р. Р. Мартин

“Ако си прекалено предпазлив, целият ти живот се превръща в еднообразие”

из филма “Комарджии”, 1998

“Има две големи удоволствия от хазарта: това да спечелите и това да загубите”